levitra online uk levitra generico prezzo viagra effekt cialis kopen in nederland kamagra gel pas cher cialis pills nz cialis pills for sale uk cialis new zealand viagra online nz cialis online australia viagra for sale uk viagra rosa kamagra effekt cialis daily australia viagra for sale australia cialis online danmark viagra reseptin hankkiminen buy kamagra uk cialis kokemuksia buy cialis london cialis lilly prezzo
Kursy

Jesteśmy liderem w branży szkoleniowej, dostarczamy usługi najwyższej jakości.

Kurs ADR

Wymagania | Uprawnienia | Egzamin | Cena kursu | Terminy kursów


Contraindicaciones del Viagra Cialis Original Viagra Generico Viagra Soft Lida par Prueba Levitra Generico Xenical Generico LIDA Daidaihua Lovegra Kamagra Fizzy Cialis Generico Levitra Original Viagra Originale Viagra Original LIDA Daidaihua Levitra Original Contraindicaciones del Cialis

Wymagania

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 3. ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa.

Uprawnienia

Posiadanie zaświadczenia ADR uprawnia kierowcę do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zależności od ukończonego kursu; podstawowego , w cysternach, klasy 1 lub klasy 7.

W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

 1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas trwania kursu:

 1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 24 godziny + 1 godzina dla 5 osób;
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godzin + 1 godzina dla 5 osób;
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 8 godzin;
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 8 godzin.

Szkolenie podstawowe w ramach kursu ADR początkowego lub doskonalącego prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym, może odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

 1. uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
 2. w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Egzamin

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

 1. 30 pytań – czas trwania 60 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 2. 18 pytań –czas trwania 40 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 3. 15 pytań – czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 4. 15 pytań – czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy.

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, w celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.

Cena

 • ADR podstawowy
 • ADR cysterny
 • ADR - kl. 1
 • ADR - kl. 7

Ilość godzin

 • 24+ 1 -5 osób
 • 16 + 1 – 5 osób
 • 8
 • 8

Egzamin

 • 30 pytań- czas 60 min. - 10 błędów
 • 18 pytań – czas 40 min. – 6 błędów
 • 15 pytań – czas 30 min. – 5 błędów
 • 15 pytań – czas 30 min. – 5 błędów

Cena

 • 400 ,-
 • 350 ,-
 • 300 ,-
 • 300 ,-
canada goose jas nep moncler jas heren canada goose jas moncler jas woolrich jas dames canada goose sale peuterey jassen parajumpers jas woolrich jas moncler jas dames canada goose jas parajumpers jassen moncler muts belstaff jas moncler jas duvetica jas peuterey jas
canada goose jas nep moncler jas heren canada goose jas moncler jas woolrich jas dames canada goose sale peuterey jassen parajumpers jas woolrich jas moncler jas dames canada goose jas parajumpers jassen moncler muts belstaff jas moncler jas duvetica jas peuterey jas